Πληροφορίες για τις αίθουσες Zoom

Οι πληροφορίες για τις αίθουσες zoom του τμήματος βρίσκονται στο Moodle εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3347


Χρήση για αναπληρώσεις

Χρήση αιθουσών για αναπληρώσεις ή άλλες επείγουσες ανάγκες (πέραν του ωρολόγιου προγράμματος):

Αίθουσα 101

Χρήση για αναπληρώσεις του μαθήματος Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι

  • Ημερομηνίες: 30/10, 6/11, 13/11 και ώρες 12:40 – 16:10

Χρήση για αναπληρώσεις του μαθήματος Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας

  • Ημερομηνίες: 16/11, 4/12, 18/12, 29/12, 12/1, 14/1 και ώρες 16.30-19.50

Αίθουσα 103

Χρήση για αναπληρώσεις του μαθήματος Διαχείριση Γνώσης

  • Ημερομηνίες: 18/11, 25/11, 16/12, 23/12, 8/1 και ώρες 16.30-19.30

Αίθουσα 104

Χρήση για αναπληρώσεις του μαθήματος Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών

  • Ημερομηνίες: 11/12, 14/12, 18/12, 21/12, 8/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1 και ώρες 15:30-19:00