Πρόγραμμα Erasmus+

Με το πρόγραμμα Erasmus+ δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές είτε να παρακολουθήσουν  μαθήματα σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού είτε να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε αντίστοιχο φορέα.

Τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα στη ΕΕ με το Τμήμα είναι τα ακόλουθα:

A WIEN 02 Vienna University of Technology, Austria (Teaching Staff only)
E BARCELO 01 Universitat de Barcelona – Spain
HU BUDAPES 01 Eotvos Lorand University (ELTE)- Hungary
MT MALTA 01 University of Malta, Malta
NL GRONING 03 Hanzehogeschool Groningen – The Netherlands
PL TORUN 01 Nicolaus Copernicus University, Poland
TR ANKARA 03 Hacettepe University of Ankara, Turkey

Υπεύθυνη του γραφείου Erasmus του τμήματος είναι η επίκουρη καθηγήτρια κα. Α. Τόγια.

Διαδικασίες και προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να ανακτηθούν από την Ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus. (http://erasmus.teithe.gr