Δηλώσεις συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 (Τόγια)

Για τη συμμετοχή σας στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 είναι απαραίτητη η υποβολή της σχετικής δήλωσης, την οποία θα βρείτε στους παρκάτω συνδέσμους:

  • Θεματική ευρετηρίαση

https://moodle.teithe.gr/mod/choice/view.php?id=60424

  • Καταλογογράφηση Ι

https://moodle.teithe.gr/mod/choice/view.php?id=60421

  • Προηγμένα θέματα περιγραφής πόρων

https://moodle.teithe.gr/mod/choice/view.php?id=60423

  • Πηγές πληροφόρησης: Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες

https://moodle.teithe.gr/mod/choice/view.php?id=60425