Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου (5η τροποποίηση)

1η τροποποίηση (12/10 10:00): Μαθήματα που έχουν αλλαγές στις ώρες: ΣΕΜΤΕΛ, ΜΕΤΑΔΔΟ

2η τροποποίηση (12/10 12:00): Μία εργαστηριακή ομάδα -αντί για δύο- στα μαθήματα: ΠΛΗΡΣΥΣΒΑΠ, ΠΡΟΤΑΡΧΠΕ)

3η τροποποίηση (12/10 14:00): 4 ομάδες στο μάθημα ΜΕΘΕΡΣΤΑΤ αντί για 3.

4η τροποποίηση (17/10 11:30): Αλλαγή ώρας στη θεωρία: ΤΕΧΝΙΣΤ και ΤΕΠΛ_Ι, τροποποιήσεις στις αίθουσες διδασκαλίας.

5η τροποποίηση (18/10 21:20): Τροποποίηση των ωρών σύμφωνα με τις οδηγίες του πρωτοκόλλου του ιδρύματος: https://www.ihu.gr/posts/post-12411 για τη διάρκεια των μαθημάτων και τα προβλεπόμενα διαλείμματα. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στην΄ έναρξη-λήξη των μαθημάτων, αλλά όχι αλλαγές σε μαθήματα / ομάδες.