Ενημερωτική συνάντηση Erasmus

Τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 π.μ. στην α΄ίθουσα zoom 103 θα πραγματοποιηθεί νέα ενημερωτική συνάντηση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus.