Καταλογογράφηση Ι – Ώρες διδασκαλίας

Στη σελίδα του μαθήματος Καταλογογράφηση Ι στο moodle (https://exams-ssc.the.ihu.gr/mod/forum/view.php?f=23) υπάρχει ανακοίνωση για τις ώρες διδασκαλίας του κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-22.