Ενημερωτική συνάντηση Erasmus

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί στο Σπουδαστήριο του Τμήματος ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα Erasmus+, μέσω του οποίου είναι δυνατή η μετακίνηση φοιτητών/τριών στο εξωτερικό για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση.