Καταλογογράφηση Ι-Εξεταστική Ιουνίου 2022

Οι εξετάσεις του Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής σε 3 ομάδες. Μπορείτε να δείτε σχετική ανακοίνωση για τις ομάδες εδώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις είναι να έχετε λογαριασμό στο moodle (https://exams-ssc.the.ihu.gr/) και να έχετε κάνει εγγραφή στο μάθημα.