Προηγμένα θέματα περιγραφής-Επείγουσα ανακοίνωση

Το μάθημα σήμερα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας της καθηγήτριας. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για αναπλήρωση.