Πληροφοριακή παιδεία-Αναβολή μαθημάτων

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ότι τα μαθήματα της Πληροφοριακής Παιδείας την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 δεν θα πραγματοποιηθούν. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την αναπλήρωσή τους.