Πληροφοριακή παιδεία-Μάθημα εβδομάδας 28ης Οκτωβρίου

Στη σελίδα του μαθήματος στο moodle θα βρείτε ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του μαθήματος την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση αφορά όλες τις ομάδες.