Ενημερωτική συνάντηση Erasmus

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 στην αίθουσα zoom 103 θα πραγματοποιηθεί νέα ενημερωτική συνάντηση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό για σπουδές ή πρακτική άσκηση με το πρόγραμα Erasmus+