Επείγον – Μετακίνηση για σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται να μετακινηθο΄ύν στο εξωτερικό για ΣΠΟΥΔΕΣ με το πρόγραμμα Erasmus+ κατά το επόμενο χειμερινό εξάμηνο (χειμ. εξαμ. 2023-2024), παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με email με την κυρία Χατζηλία (margaritachatzilia@gmail.com) ή με την κυρία Τόγια (aspatogia@gmail.com).