Προηγμένα Θέματα Περιγραφής-Μάθημα Πέμπτης 23/2/2023

Στη σελίδα του μαθήματος στο moodle (https://exams-ssc.the.ihu.gr/mod/forum/discuss.php?d=239) υπάρχει ανακοίνωση για το μάθημα της Πέμπτης 23/2/2023