Προηγμένα θέματα περιγραφής-Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2023

Στις Ανακοινώσεις του μαθήματος στο moodle έχουν ανακοινωθεί οι ομάδες για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2023.