Ομάδες εξέτασης Παρασκευής 12/2 › • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ομάδες εξέτασης Παρασκευής 12/2 › • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική

Νέα ανακοίνωση για το μάθημα ΤΕΠλ1 και Εισαγωγή στην Πληροφορική την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Νέα ανακοίνωση για το μάθημα ΤΕΠλ1 και Εισαγωγή στην Πληροφορική την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Ομάδες εξέτασης για την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 για τα μαθήματα: • Βάσεις Δεδομένων • Πολυμεσικές Εφαρμογές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ομάδες εξέτασης για την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 για τα μαθήματα: • Βάσεις Δεδομένων • Πολυμεσικές Εφαρμογές

Ενημέρωση για τη διαδικασία διεξαγωγής της εξέτασης για το μάθημα ΤΕΠλ1 και Εισαγωγή στην Πληροφορική την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ενημέρωση για τη διαδικασία διεξαγωγής της εξέτασης για το μάθημα ΤΕΠλ1 και Εισαγωγή στην Πληροφορική την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση