Ανακοίνωση για: Τ. Ιστού, Επ. Δίκτυα, Δ. Εφ – ΣΔΠ, Σχ. Δικτ. Τόπων (για την εξέταση της 24/6)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για: Τ. Ιστού, Επ. Δίκτυα, Δ. Εφ – ΣΔΠ, Σχ. Δικτ. Τόπων (για την εξέταση της 24/6)

Ανακοίνωση για: Τ. Ιστού, Επ. Δίκτυα, Δ. Εφ – ΣΔΠ, Σχ. Δικτ. Τόπων, Τ. Εφ. Πληρ Ι, Εισ. στην Πληροφορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για: Τ. Ιστού, Επ. Δίκτυα, Δ. Εφ – ΣΔΠ, Σχ. Δικτ. Τόπων, Τ. Εφ. Πληρ Ι, Εισ. στην Πληροφορική

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ: Ανακοίνωση για τη βαθμολογία του μαθήματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ: Ανακοίνωση για τη βαθμολογία του μαθήματος

Σημαντική ανακοίνωση για τις ομάδες και την εξέταση των μαθημάτων: • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Σημαντική ανακοίνωση για τις ομάδες και την εξέταση των μαθημάτων: • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές

Πληροφορίες για την αξιολόγηση των μαθημάτων πληροφορικής για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πληροφορίες για την αξιολόγηση των μαθημάτων πληροφορικής για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση