Τεχνολογίες Ιστού / Επικοινωνίες – Δίκτυα | Ανακοίνωση για τις ομάδες των εργαστηρίων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τεχνολογίες Ιστού / Επικοινωνίες – Δίκτυα | Ανακοίνωση για τις ομάδες των εργαστηρίων

Ομάδες εξέτασης › • Βάσεις Δεδομένων • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ομάδες εξέτασης › • Βάσεις Δεδομένων • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές

Βαθμολογία › Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βαθμολογία › Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ώρες εξέτασης για τα μαθήματα 1) Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα 2) Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου • Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ώρες εξέτασης για τα μαθήματα 1) Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα 2) Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου • Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων

Ανακοίνωση για: Τ. Ιστού, Επ. Δίκτυα, Δ. Εφ – ΣΔΠ, Σχ. Δικτ. Τόπων (για την εξέταση της 24/6)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για: Τ. Ιστού, Επ. Δίκτυα, Δ. Εφ – ΣΔΠ, Σχ. Δικτ. Τόπων (για την εξέταση της 24/6)

Ανακοίνωση για: Τ. Ιστού, Επ. Δίκτυα, Δ. Εφ – ΣΔΠ, Σχ. Δικτ. Τόπων, Τ. Εφ. Πληρ Ι, Εισ. στην Πληροφορική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για: Τ. Ιστού, Επ. Δίκτυα, Δ. Εφ – ΣΔΠ, Σχ. Δικτ. Τόπων, Τ. Εφ. Πληρ Ι, Εισ. στην Πληροφορική

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ: Ανακοίνωση για τη βαθμολογία του μαθήματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ: Ανακοίνωση για τη βαθμολογία του μαθήματος

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση