ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: “Ο ρόλος των ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ και η υγειονομική κρίση του Covid-19. Η ανάγκη οργάνωσης μιας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών στη χώρα μας”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: “Ο ρόλος των ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ και η υγειονομική κρίση του Covid-19. Η ανάγκη οργάνωσης μιας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών στη χώρα μας”

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: “Ο ρόλος των ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ και η υγειονομική κρίση του Covid-19. Η ανάγκη οργάνωσης μιας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών στη χώρα μας”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: “Ο ρόλος των ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ και η υγειονομική κρίση του Covid-19. Η ανάγκη οργάνωσης μιας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών στη χώρα μας”

Χρήση της αίθουσας Zoom 101 από τους φοιτητές (για εργασίες και συνεργασίες στο πλαίσιο των μαθημάτων)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Χρήση της αίθουσας Zoom 101 από τους φοιτητές (για εργασίες και συνεργασίες στο πλαίσιο των μαθημάτων)

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση