6ος-Κύκλος-φοιτητικού-διαγωνισμού-από-το-CSR-HELLAS