Δεύτερο Laptop για χρήση από όλα τα μέλη του Τμήματος στο Σπουδαστήριο

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα υπάρχει και δεύτερο Laptop στο Σπουδαστήριο του Τμήματος. Το laptop μπορεί να το δανειστεί για σύντομο χρονικό διάστημα (από 1 έως 7 ημέρες συμπεριλαμβανομένου ένα ΣΚ) κάποιο μέλος του Τμήματος ή και φοιτητής/τρια σε ειδική φόρμα που θα γίνονται κρατήσεις.

Επίσης μπορεί να γίνει δανεισμός του για μία ημέρα για χρήση στο Σπουδαστήριο του Τμήματος.
Το συγκεκριμένο Laptop είναι αρκετά γρήγορο με λειτουργικό Windows10 Home x64 αναβαθμισμένο στην τελευταία του έκδοση και το Τμήμα το διαθέτει προς δανεισμό σε όποιον το χρειάζεται.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7rU1PkXhRzvT0egzcbj-Y3wBAmoV5A4L_Z4OXsOhxDy9tNg/viewform

Έχουν εγκατασταθεί σ’ αυτό τα εξής Προγραμματα :
1. MS OFFICE 2007 (Mε ολες τις αναβαθμίσεις του)
2. GOOGLE CHROME
3.ADOBE ACROBAT READER
4.IBM SPSS STATISTICS v.25
5. Java Runtime Environment (JRE) (64-Bit)
6. ZOOM
Καθώς και διαφορες βοηθητικές εφαρμογες.

Το Laptop δεν διαθέτει βιντεοκάμερα αλλά διαθέτει μικρόφωνο. Σε περιπτωση που χρειαστεί κάποιος να εργαστεί μεσω ΖΟΟΜ απαραίτητη θα ειναι μια εξωτερική κάμερα USB.που μπορεί να δανειστεί μαζί με το laptop.


Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε η εξής φόρμα:
“Δέσμευση εξοπλισμού και αιθουσών”:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7rU1PkXhRzvT0egzcbj-Y3wBAmoV5A4L_Z4OXsOhxDy9tNg/viewform

εκ του Τμήματος