ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σταθερή ανακοίνωση: ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
(Σημ: Οι σταθερές ανακοινώσεις εμφανίζονται και στη χρονολογική ροή)

Ανακοινώσεις πριν από 3-10 ημέρες

Παλαιότερες ανακοινώσεις (άνω των 10 ημερών)