Πληροφορίες για τις αίθουσες Zoom

Οι πληροφορίες για τις αίθουσες zoom του τμήματος βρίσκονται στο Moodle εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3347