Πρόσβαση στις υπηρεσίες ασύγχρονης μάθησης

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων η οποία υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη παρέχεται μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης ηλεκτρονικών μαθημάτων (moodle).

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα εμπλουτίζουν με επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. αρχεία κειμένου/εικόνας/ήχου/βίντεο, παρουσιάσεις, λογιστικά φύλλα, αναφορές) και διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία (π.χ. βιβλίο διευθύνσεων, ημερολόγιο, ψηφιακή θυρίδα ανταλλαγής αρχείων, υπενθυμίσεις, βαθμολόγιο, blogs, forum συζητήσεων, ομάδες εργασίας, rss feeds, διαμόρφωση γραπτής αξιολόγησης) τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος «Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης».

Για τη χρήση της πλατφόρμας και την εγγραφή των φοιτητών σε ηλεκτρονικά μαθήματα απαιτείται δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με τη χρήση των ακαδημαϊκών ονομάτων χρηστών (user name) και κωδικών χρήσης (password) που παρέχει η γραμματεία του τμήματος κατά το στάδιο εγγραφής του φοιτητή στο Τμήμα.

Οδηγίες εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας παρέχονται εδώ.