Πληροφορίες για την απόκτηση των φοιτητικών συγγραμμάτων

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων Εύδοξος είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και διανομής συγγραμμάτων για τα μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών. Προσφέρει τη δυνατότητα α) στη γραμματεία του τμήματος να καθορίσει τα προσφερόμενα συγγράμματα κατόπιν των σχετικών αιτήσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και β) στους προπτυχιακούς φοιτητές να δηλώσουν και να παραλάβουν τα απαραίτητα συγγράμματα για την εκάστοτε ακαδημαϊκή  περίοδο.