Βάσεις Δεδομένων – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για όλες τις ομάδες και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βάσεις Δεδομένων – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για όλες τις ομάδες και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

Κωδικοί αξιολόγησης μαθημάτων Β. Καμπατζά (Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνίας / Ιστορία Τέχνης)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κωδικοί αξιολόγησης μαθημάτων Β. Καμπατζά (Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνίας / Ιστορία Τέχνης)

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για την ομάδα της Τετάρτης και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για την ομάδα της Τετάρτης και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

Ανακοίνωση για εξετάσεις εργαστηριακού μαθήματος «Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για εξετάσεις εργαστηριακού μαθήματος «Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ».

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση