Υποδομή και εγκαταστάσεις του τμήματος

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος «Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και διαθέτουν εξειδικευμένα εργαστήρια:

  • Βιβλιογραφίας (αίθ. 8)
  • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (αίθ. 5)
  • Καταλογογράφησης-Ταξινόμησης-Θεματικής Ευρετηρίασης (αίθ. 3)
  • Οπτικοακουστικών Μέσων Βιβλιοθηκών (αίθ. 6)
  • Online Ανάκτησης Πληροφοριών (αίθ. 16)
  • Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Μεταδεδομένων (αίθ. 15)