Στοιχεία επικοινωνίας

Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, Καθηγήτρια
e-mail: ezachopo@ihu.gr

Πρόεδρος Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Βαλεντίνη Καμπατζά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, E-mail: kambatza@the.ihu.gr, vkambatza@gmail.com

Αντιπρόεδρος Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Παναγιώτα Πολυδωράτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, E-mail: polydoratou@ihu.gr

Γραμματεία Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Προϊστάμενος Γραμματείας
Παναγιώτης Παπανίκος
Τηλέφωνο: 2310-013185
Φαξ: 2310-791185
E-mail: info@lisa.ihu.gr

Γραμματεία Φοιτητικών Θεμάτων
Αντώνης Καμπούρης
Τηλέφωνο: 2310-013752
E-mail: kampouris@ihu.gr

Ώρες κοινού Γραμματείας
Οι ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών και του κοινού είναι καθημερινά, από ώρα 10:00 έως 12:00 από τη θυρίδα της γραμματείας.  Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του τμήματος όταν συναλλάσσονται με τη Γραμματεία του Tμήματος να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα.

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Τ.Θ. 141
Σίνδος, Θεσσαλονίκη 57400