Στοιχεία σύνδεσης για τη διαδικτυακή εκδήλωση: Fake news, Media Literacy και Βιβλιοθήκες

Μπορείτε να λάβετε τα στοιχεία από το πλήκτρο: Λήψη στοιχείων σύνδεσης.

Θα σας ζητηθεί κωδικός, παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον αριθμό που βλέπετε παρακάτω.