Ανακοίνωση για το μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων / Πολιτιστικών Οργανισμών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για το μάθημα: Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων / Πολιτιστικών Οργανισμών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των μαθημάτων για τη λήψη του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών για λόγους προγραμματισμού του εξαμήνου (αφορά φοιτητές του προγράμματος ΤΕΙ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των μαθημάτων για τη λήψη του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών για λόγους προγραμματισμού του εξαμήνου (αφορά φοιτητές του προγράμματος ΤΕΙ)

Ανακοίνωση για το μάθημα Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών για την εξεταστική του Σεπ. 2022

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανακοίνωση για το μάθημα Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών για την εξεταστική του Σεπ. 2022

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση