Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Έναρξη του μαθήματος “Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων/ Πολιτιστικών Οργανισμών”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Έναρξη του μαθήματος “Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων/ Πολιτιστικών Οργανισμών”

Έναρξη του μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων/ Πολιτιστικών Οργανισμών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Έναρξη του μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων/ Πολιτιστικών Οργανισμών

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση