Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – Πέμπτη 16/5/2024 – Τροποποίηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔιαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – Πέμπτη 16/5/2024 – Τροποποίηση

Ανακοίνωση για το μάθημα Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑνακοίνωση για το μάθημα Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων

Έκτακτη ανακοίνωση -Σεμινάρια – Εργαστήρια για το Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσα από το έργο ΜΕΛΟΣ – Σύνδεσμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΈκτακτη ανακοίνωση -Σεμινάρια – Εργαστήρια για το Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέσα από το έργο ΜΕΛΟΣ – Σύνδεσμος

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση