Αποτελέσματα των δηλώσεων των εργαστηριακών ομάδων για τα εξάμηνα Γ, Ε, Ζ, Η

Μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link του Moodle τα αποτελέσματα των δηλώσεων των εργαστηριακών ομάδων για τα εξάμηνα Γ, Ε, Ζ, Η.

https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3347

Αν δεν έχετε κάνει δήλωση, τότε θα συνεννοηθείτε τις ώρες των εργαστηρίων από κοντά στα πρώτα εργαστηριακά μαθήματα με τους καθηγητές των εργαστηριών για να τοποθετηθείτε στις λιγότερο γεμάτες ομάδες.