Ημερομηνίες κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2019/2020 .

1) Βιβλιοθήκες,Αρχεία,Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία 9 Δεκεμβρίου και  ώρα 10.00-12.00 (ΑΙΘ. 4)

2) Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι 10 Δεκεμβρίου και  ώρα  10.00-12.00 (ΑΙΘ. 3)

3) Ιστορία Βιβλίου και Τύπου 11 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00-12.00 (ΑΙΘ. 2)