Γαλλικά Ι & Γαλλικά ΙΙΙ – Πέμπτη 24/10 αναβολή μαθήματος

Το μάθημα στα Γαλλικά Ι και Γαλλικά ΙΙΙ της Πέμπτης 24 Οκτωβρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σε ημέρα που θα ορισθεί έπειτα από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα

Αντωνία Σαχπάζη