Ώρες γραφείου – Office hours 30/10/2019

Όσοι φοιτητές επιθυμούν επικοινωνία/ενημέρωση για θέματα σπουδών/έρευνας στο εξωτερικό μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, την Τετάρτη 30/10/2019, στο γραφείο μου στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, από 11.45 εώς 13.15.

Students who wish to be informed about studies/research programmes abroad are cordially invited to meet me during office hours, on 30th Oct 2019 (11.45-13.15).

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)