Επιστημονική Επικοινωνία & Δημοσίευση (Ε) – Τεστ Προόδου

Το τεστ προόδου του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί σε 4 ομάδες ως εξής:

Δευτέρα 9/12

Α’ Ομάδα 9.30-10.30

Β’ Ομάδα 10.30-11.30

Τρίτη 10/12

Γ’ Ομάδα 9.30-10.30

Δ’ Ομάδα 10.30-11.30

Η διδάσκουσα

‘Aρτεμις Δεληγιάννη