Νέες καταστάσεις Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης για το 2019/20

Εχουν αναρτηθεί στο γραφείο Σίτισης νέες καταστάσεις Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης  για το 2019/20 που ισχύουν από το Φεβρουάριο 2020.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης για να ενημερωθούν.

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα