ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΣΟ)

Η φοιτήτρια Αικατερίνη Ψάλτη να επικοινωνήσει μαζί μου με email (gianisem@libd.teithe.gr) , διότι βρέθηκε η ακαδημαικής της ταυτότητα.

Γιάννης Ιωαννίδης