Πρακτική άσκηση – Δήλωση ενδιαφέροντος – Εαρινό 2019-20

Όσοι προτίθεστε να κάνετε πρακτική άσκηση από 1 Απριλίου 2020, θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση στο χρονικό διάστημα που ορίζει το Γραφείο ΠΑ στο Πληροφοριακό του Σύστημα.
https://praktiki.teithe.gr/crm/login

Καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος
https://forms.gle/QV6Z96qJMBi6dJnm9

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
https://praktiki.teithe.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%83/

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ολοκληρώνεται στις 26/02/2020
Προσοχή!!! Δικαιολογητικά, αιτήσεις ΠΑ, καθώς επίσης και αιτήσεις για διόρθωση στοιχείων των αιτήσεων πέραν των ημερομηνιών αυτών, δε θα γίνονται δεκτά.
Ο φοιτητής θα πρέπει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων να αναζητήσει και να καταλήξει σε φορέα απασχόλησης. (Βλέπε συνημμένο αρχείο με βιβλιοθήκες)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Συμβουλευτείτε την επισυναπτόμενη ενδεικτική λίστα βιβλιοθηκών ώστε να συμπληρώσετε την αίτηση-δήλωση.
2. Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποια άλλη βιβλιοθήκη (ή πόλη), εκτός λίστας, παρακαλώ να το δηλώσετε ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα θέσης. Η δήλωσή σας αυτή δεν αποτελεί την τελική σας επιλογή.
3. Δικαίωμα πρακτικής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει 140 ΔΜ και δεν χρωστούν μαθήματα ειδικότητας.
4. Ειδικές περιπτώσεις θα συζητηθούν στη συνέλευση του Τμήματος μετά από αίτηση του φοιτητή.
5. Πρέπει να κάνετε αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος για να σας βγάλει Αναλυτική βαθμολογία καθώς και τη Βεβαίωση ότι μπορείτε να κάνετε πρακτική.

Ενημερωτική συνάντηση θα οριστεί με νέα ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες: Γιώργος Χριστοδούλου, Λέκτορας

Libraries-List-2019-20-εαρινό