Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 οι φοιτητές δε θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν από τη γραμματεία