Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας  καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι αιτούνται διαφόρων βεβαιώσεων και εγγράφων, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Στη συνέχεια θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά από τη γραμματεία στους φοιτητές τα ζητούμενα έγγραφα.