Οι λεπτομέρειες της τηλεκπαίδευσης και τα links των μαθημάτων

Έχουν ανακοινωθεί στο Moodle όλες οι λεπτομέρειες: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3347