Πραγματοποίηση μαθημάτων της κ. Καμπατζά

Τα μαθήματα της κ. Καμπατζά θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης στις προγραμματισμένες μέρες και ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου.