Μάθημα Ανάκτηση Πληροφοριών μέσω Zoom.

Το αυριανό μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος Zoom. Θα ξεκινήσουμε τη σύνδεσή μας στις 11 π.μ. και θα αφορά και τις δύο ομάδες.
Καλή αρχή στη νέα “τάξη”.
Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στο moodle.

Όσοι αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα σύνδεσης επικοινωνήστε μαζί μου με μαιλ.