ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ


Την Παρασκευή 3/4 (ώρα 11.45, αίθουσα 104) θα γίνει το μάθημα «Οργάνωση και λειτουργία Λαϊκών Βιβλιοθηκών» μέσω της πλατφόρμας zoom.

Η διδάσκουσα