Βάσεις Δεδομένων

Έχει αναρτηθεί στο Moodle ανακοίνωση για τις Βάσεις Δεδομένων. Η ανακοίνωση αφορά και όσους χρωστούν το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350