Μαθήματα της κ.Καμπατζά Βαλεντίνης

Τα μαθήματα της κ. Καμπατζά γίνονται κανονικά στην πλατφόρμα zoom.