Μαθήματα της κ. Καμπατζά τις 2 εβδομάδες του Πάσχα

Τα μαθήματα της κ. Καμπατζά θα γίνουν κανονικά τη Μ. Τρίτη (14/4) και την Πέμπτη μετά το Πάσχα (23/4).