1) Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων 2) Συντήρηση και Διατήρηση Υλικού

Τα παρακάτω μαθήματα:

  1. Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων
  2. Συντήρηση και Διατήρηση Υλικού

δεν θα πραγματοποιηθούν αυτό το εξάμηνο λόγω καθυστέρησης έκδοσης του ΦΕΚ για το έκτακτο προσωπικό όλου του Πανεπιστημίου. Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν στο πλαίσιο της εμβόλιμης θα μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις εφόσον τα έχουν διδαχθεί, δηλαδή η εμβόλιμη εξεταστική θα πραγματοποιηθεί κανονικά για τα μαθήματα αυτά.