Ταξινομικά Συστήματα Ι – Τετάρτη 13-5-2020 – Αλλαγή ώρας

Το μάθημα Ταξινομικά Συστήματα Ι σήμερα Τετάρτη 13-05-2020 θα πραγματοποιηθεί ώρα 14:30 μ.μ. για όλες τις ομάδες (Α, Β, Γ)