Ιστορία της Τέχνης – αλλαγή ώρας μαθήματος

Το μάθημα Ιστορία της Τέχνης για αύριο Τρίτη 18.5.2020 θα ξεκινήσει στις 14.00