Αλλαγή στη συνάντηση για απορίες για το μάθημα ΤΕΠλ2

Δείτε εδώ τη νέα ανακοίνωση: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3326